fbpx

MYSTERY SHOPPING

Odhaľujeme rozhodujúce faktory

Ako najlepšie získať spokojného a loajálneho zákazníka? Poznajte jeho postrehy, interakcie a skúsenosti s Vašou firmou. Zákazníka sa môžete priamo spýtať. My ale poznáme efektívnejší spôsob. Ako skúsení profesionáli v oblasti výskumu trhu sa skutočne stávame Vašim zákazníkom. Prejdeme procesom, ktorým s Vami prechádzajú Vaši zákazníci. Odborným pozorovaním a analýzou odhalíme správanie a všetky ďaľšie prvky, ktoré sú rozhodujúce pre získanie a udžanie si zákazníka a v konečnom dôsledku i pre dosiahnutie Vašich finančných výsledkov.

Zachyťte zážitok
Merajte a zlepšujte spokojnosť a loajalitu zákazníkov

Starostlivý výber mystery shopperov

Starostlivo vyberáme mystery shopperov podľa Vašich organizačných štruktúr a podľa toho, ako sa na svojich zákazníkov pozeráte a komunikujete s nimi. Zistíme, ako dobre plníte svoje štandardy a do hĺbky porozumieme tomu, aký zážitok s Vami prežívajú Vaši zákazníci každý deň. 

Data, ktorým budete rozumieť a pomôžu Vám

Náš reporting je transparentný, ľahko pochopiteľný a skladá sa z kvalitatívnych i kvantitatívnych dát, ktoré Vám ukážu presne to, čo potrebujete vedieť v praxi. 

Ste pripravení odhaľovať tajomstvá spokojnosti a loajality?