fbpx
Konkurencia už nikdy nebude mimo Vašu kontrolu!

Analýza konkurencie je skvelý nástroj pre pochopenie trhu, na kterom pôsobíte. Pomocou pokročilých nástrojov a výskumných metód trh zanalyzujeme a určíme Vaše silné a slabé stránky a nedostatky i príležitosti na konkrétnom trhu. Podrobne sa venujeme nielen konkurentom, ale aj ich zákazníkom. S nami ľahko zistíte, prečo sú zákazníci u Vašej konkurencie a čo im tam chýba. Pomocou výskumu konkurencie ďalej zistíte, akú komunikačnú i cenovú stratégiu konkurenčné firmy používajú, čo na zákazníkov funguje a čo naopak nie je dobrá voľba.

Ako to funguje?

Existuje mnoho variant, ako skúmať svoju konkurenciu a trh na kterom pôsobíte. Každý výskum ušijeme PRIAMO NA MIERU PODĽA VAŠICH POTRIEB A CIEĽOV.

 • Na začiatku robíme interný desk research, na ktorého základe podrobne pochopíme trh klienta
 • Následne z týchto dát a konzultácií s klientom stanovíme ciele výskumu
 • Urobíme odborný výskum a spracujeme a analyzujeme získané informácie

Prečo? Čo z toho budete mať?

S čím Vám pomôžeme:

 • Preberiete nielen zákazníkov, ale i vylepšenú obchodnú stratégiu konkurenčných firiem
 • Budete môcť porovnať konkurenčné výhody a nevýhody s tými vlastnými a u tých lepších sa nielen inšpirovať, ale tiež ich pretvoriť na svoje, ešte lepšie varianty
 • Pre svoje ďaľšie marketingové plánovanie zistíte, čo sa dá od konkurencie očakávať
 • Získate relevantné podklady k svojej marketingovej stratégii
 • Odhalíte svojich potenciálnych konkurentov
 • Zistíte svoju aktuálnu pozíciu na trhu
 • Získate informácie o konkurencii tiež v online prostredí
 • Zvýšite tržby
Ak ešte stále váhate, dohodnite si