fbpx
Cieľom je získať viac zákazníkov. Ako na to? Poznajte ich lepšie ako ktorýkoľvek z Vašich konkurentov!

Vcítime sa do zákazníka

Samy vyskúšame,  aké to je byť zákazníkom Vašej konkurencie. Akú skúsenosť s ňou zákazník získava? Čím si ho konkurencia udržuje? Aké komunikačné a marketingové stratégie používa? Prinesieme odpovede.

Preskúmame cesty zákazníka ku konkurencii

Na začiatku urobíme jednoduchší výskum online. Zistíme, cez aké kanály sa môže zákazník ku konkurencii dostať a kontaktovať ju.

Urobíme dotazníkový prieskum

Určíme si cieľové skupiny, zostavíme dotazník na mieru a kontaktujeme priamo zákazníkov Vašej konkurencie.

Zostavíme marketingový plán a získame Vám nových zákazníkov

Na konci výskumu od nás dostanete všetky dáta, analýzu a detailný report s výsledkami. Zistíte, ako Vám závery z výskumu pomôžu k rastu a k úspešnej marketingovej stratégii. Na základe všetkých získaných dát Vám zároveň pomôžeme kontaktovať a získať nových zákazníkov.

Ste pripravení získať viac zákazníkov?